TED Afyon Koleji
Anasayfa    |   Kayit Bilgileri   |   İletişim    |    Egitim Kadromuz   |     |    Türkçe  
 
 
KURUMSAL OKUL ÖNCESİ İLKOKUL ORTAOKUL LİSE DESTEK BİRİMLER   OKULDA YAŞAM
  TED Afyon Koleji DESTEK BİRİMLER  
TED Izmir Koleji ATATÜRK KÖŞESİ
Atatürk Kösesi
   
TED Izmir Koleji TED AFYON KOLEJI TANITIM FILMI
   
TED Izmir Koleji ETKİNLİK TAKVİMİ
    Ekim 2018    
Pzt Sal Çrs Prs Cum Cts Pzr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
       
 
 
   

TED   PSİKOLOJİK DANIŞMAN VE REHBERLİK BİRİMİ

  

Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Birimimiz, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı ve kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Çalışmalarımız, gizlilik, gönüllülük, süreklilik, kişi haklarına saygı, bireyin değerliliği, bireyin özerkliği, ilgili kişilerle işbirliği ilkelerine dayanmaktadır.

 

PDR Birimi bu ilkeler doğrultusunda; çağdaş rehberlik modellerinden yararlanmakta, okulumuzun ve toplumun gereksinimlerine göre çalışmalarını planlamakta, öğrenci merkezli bir yaklaşım içinde en iyi hizmete ulaşmayı hedeflemektedir.

 

PDR Birimi, oryantasyon çalışmaları, öğrenci tanıma çalışmaları, mesleki rehberlik çalışmaları, psikolojik danışma ve koruyucu bilgilendirme çalışmaları gibi alanlarda hizmet vermektedir. Öğrencilerimizin, mesleki yönelmelerini yaparken isabetli, sağlıklı kararlar vermeleri için profesyonel hizmet sunan birimimiz, aynı zamanda bireysel görüşme ile de öğrencilerin kişilik özellikleri, beklentileri, sosyal yapıları ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda alternatifler üzerinde düşünmesini sağlayarak en doğru tercihi yapmalarına yardımcı olmaktadır.

 

PDR uzmanlarımız, öğrenciler hakkında doğru değerlendirmeler yapabilmek ve okul ile ev arasındaki uygulamaların tutarlılığını sağlayabilmek amacıyla ebeveyn görüşmeleri de yapmaktadırlar. Velilerimizin veya okulun öngördüğü bu görüşmelerin, PDR Birimi’nden randevu alınarak gerçekleştirilmesi işleyişin aksamaması açısından önem taşımaktadır.


TED   ÖLÇME-DEĞERLENDİRME BİRİMİ

Öğrencilerin öğrenmelerini ölçmek, değerlendirmek ve yeni öğrenmelerin sağlıklı bir biçimde yürümesini sağlamak Ölçme Değerlendirme Birimimizin temel amacıdır. Bu amaç doğrultusunda; okulumuzun sınav sistemini oluşturmakta, alternatif ölçme değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanarak öğrencilerin akademik gelişimlerini takip etmektedir. Ölçme Deðerlendirme Birimimiz; öğrencilerin uygulanan programlardaki durumlarını belirlemek için, kazanımlara yönelik ölçme araçlarının hazırlanması ve uygulama süreçlerinin planlanması görevlerini yürütür. Bu amaçla, ölçme araçlarının öğretmenlerle birlikte geliştirilmesi, sonuçlarının analiz edilmesi, öğrencilerin kazanımlara ulaşma düzeylerinin ve öğrenme eksikliklerinin belirlenmesi konularında okul yöneticilerine, öğretmenlere ve velilere geri bildirim verilmesi süreçlerini koordine eder. 


TED   BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

Bilgi İşlem Birimimiz, bilgisayar sistemleri ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek kurumda uygulanabilecek olanları belirlemek, uygulanmasını sağlamak, kurumda yürütülen tüm faaliyetlerde ihtiyaç duyulan bilgisayar donanım ve yazılımın alt yapılarını oluşturmak, geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak amacı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

 


TED   KÜTÜPHANE/BİLGİ ERİŞİM MERKEZİ

Öğrenmeyi ve araştırmayı bir yaşam biçimi olarak sunan TED Afyon Koleji en kısa zamanda ve en doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamak üzere öğrencilerine zengin bir kütüphane sunmaktadır. Bu bağlamda dünyanın dört bir yanından değeri uluslararası anlamda teslim edilen bilimsel ve kültürel yayınları çatısı altında toplayan TED Afyon Koleji Kütüphanesi, öğrencilerini kitap, e-kitap, süreli yayınlar, e-dergi, CD, DVD ve akademik internet kaynaklarından oluşan geniş bir arşivle karşılamaktadır.


TED   ÖĞRENCİ İŞLERİ

Sema Koçyiğit

Öğrenci İşleri Sorumlusu

sema.kocyigit@tedafyon.k12.tr

 

 

Öðrenciiþleri birimi her eðitim ve öðretim yýlý için yeni öðrenci kayýtlarýnýn yapýldýðý, mevcut öðrencilerin kayýtlarýnýn yenilendiði ve tüm öðrencilere aitözlük ve akademik bilgilerin bilgisayar ortamýnda tutulduðu birimdir. Öðrencilerin bu bilgileri zamanýnda güncellenerek tüm okulun gerekli birimlerin kullanýmýna sunulur. Bu birimde öðrencilerin arakarne ve karnelerin basýmý dayapýlýr.


TED   YÖNETİCİ ASİSTANI

Selcen Çoygun

Yönetici Asistanı

selcen.coygun@tedafyon.k12.tr

Dahili :100


TED   KURUMSAL İLETİŞİM

Serdar Gülbahar

Kurumsal İletişim Koordinatörü

serdar.gulbahar@tedafyon.k12.tr

 Dahili : 118

TED Afyon Koleji Kurumsal İletişim Birimi, TED Afyon Koleji Yönetim Kurulu kontrolünde, TED Afyon Koleji Stratejik Planı ve Programı çerçevesinde çalışır.


Birimin asal görevleri ve sorumlulukları

 

  • TED Afyon Koleji Stratejik Planı ve Programı doğrultusunda kolejin iletişim hedefleri ve politikasının oluşturulması,
  • Kolej değerlerinin, kültürünün ve kurumsal imajının geliştirilerek sürdürülmesi,
  • Kolejin "Kurumsal İletişim Stratejisi" doğrultusunda, bilginin doğru zamanda tüm hedef kitlelere en uygun iletişim araçları ve mesajlarının kullanılarak iletilmesi,
  • Kurum içi ve dışında kurumsal iletişimin hedeflenen amaçlar dahilinde geliştirilmesi ve bu amaçla iletişim ve tanıtım araçlarının tasarlanması, kullanılması ve yönlendirilmesi, bu süreçler için uygulama modellerinin hazırlanması
  • Kolejin "Kurumsal İletişim Stratejisi"ne paralel medya görünürlüğünü elde etmesi için yapılan çalışmaların tasarlanması, yönlendirilmesi ve yönetilmesi,
  • Yerel ulusal ve uluslararası medya organlarına ve tüm paydaşlara bilgi sağlanması,
  • Söz konusu tüm süreçler için ilgili birimler ve paydaşlarla toplam kalite esaslı uygulama modellerinin hazırlanması

 


TED   MUHASEBE BİRİMİ

Kübra Soytürk

Muhasebe Birimi

kubra.soyturk@tedafyon.k12.tr

Dahili: 105

 

 

 

Muhasebe Birimimiz, öncelikle  kampus içerisindeki tüm  öğrencilerimizin okula  kayıt işlemlerinden başlayarak öğretim yılı süresince tüm faaliyetleri  konusunda bölümü ile ilgili   en iyi hizmeti kısa süre içerisinde  vermek  amacındadır.

Bütçeleme  ve finans programlarını hazırlamak ve uygulanmasını takip etmek, nakit akışını izlemek, ihtiyaç fazlası nakdin değerlendirilmesini sağlamak bölümümüz görevleri içerisinde yeralmaktadır. Okulumuzda gelir ve giderlerimize  ilişkin tüm muhasebe kayıtları, vergi ve sosyal güvenlik hukuku uygulamaları da bölümümüz tarafından gerçekleştirilmektedir. 

 

 


 
     
       
  TED Afyon Koleji HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ  
 
k12net Sistemi - TED Izmir Koleji   TED Izmir Koleji Okul Aile birligi Haber   Veli El Kitapçigi - TED Izmir Koleji    
               
TED Genel Merkez - TED Izmir Koleji   Tanitim videolari - TED Izmir Koleji   Veli Bülteni - TED Izmir Koleji   TED Mesale Dergisi - TED Izmir Koleji  
 
TEDMEM - TED Izmir Koleji 10.000 Genç Mesale TED Ünversitesi TED Ünivesitesi Sanal Tur